Pensum/læringskrav

Kvinnelige, norske forfattere rundt århundreskiftet 1800-1900

Primærlitteratur

Garborg, Arne. 1886. Mannfolk.
https://www.nb.no/items/52b579ebba718a12843f6c9678784cc8?page=0&searchText=mannfolk

Garborg, Hulda. 1904. Kvinden skabt af manden. Studie af en kvinde. Krisitiania: Aschehoug.
https://www.nb.no/items/f23f3fac1bc8d0ceaec76b31fb8653b5?page=3&searchText=kvinden%20skabt%20af%20manden

Garborg, Hulda. 2012. Edderkoppen [1904]. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz. Transit forlag eller på nb.no:
https://www.nb.no/items/9f7efad3476cbde77a9102492503ab3c?page=1&searchText=hulda%20garborg%20edderkoppen

Jølsen, Ragnhild (n.a.) Ve’s mor, Rikka Gan, Brukshistorier på nb.no:
https://www.nb.no/items/4b4608c9d93bf8ca5c2c7a73244f4ee5?page=0&searchText=ve's%20mor

Kieler, Laura. 2012. Mænd af Ære [1890]. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz.    Transit forlag eller på nb.no:
https://www.nb.no/items/645658f43c8de9d9108d9de02f319abf?page=0&searchText=%22m%C3%A6nd%20af%20%C3%A6re%22

Munch, Anna. 2012. Sorte svaner [1898]. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz.     Transit forlag eller på nb.no:
https://www.nb.no/items/f2d94f0035def6d27db5506ee50bf602?page=0&searchText=sorte%20svaner

Przybyszewska, Dagny Juel. 1996. Den sterkere, Når solen går ned, Ravnegård og Synden i      Samlede tekster, s. 19–100.
https://www.nb.no/items/10882af4ab4c6efe5fa86962c79b7ee0?page=0&searchText=

Skram, Amalie. 1891. Fru Inés. Kjøbenhavn: I. H. Schubothes boghandels forlag – fra nb.no:
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042712001?page=191
eller bokselskap:
https://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/fruines.pdf

Schjøtt, Mathilde. 1871. Venindernes samtale om kvindens underkuelse
https://www.nb.no/items/78284a6e9b24ba999f479c02a11e99b3?page=5&searchText=mathilde%20schj%C3%B8tt

Schjøtt, Mathilde. 1884. Statsraadinden
https://www.nb.no/items/9d398946cfd85ac5165c5ff02f134fbe?page=0&searchText=mathilde%20schj%C3%B8tt

Undset, Sigrid. 1908. Den lykkelige alder
https://www.nb.no/items/b1068517b9d46ebb5e09ae61e0aa64ef?page=0&searchText=den%20lykkelige%20alder

Undset, Sigrid. 1910. Ungdom
https://www.nb.no/items/02c44bb0ce906577d203b16900cd6080?page=0&searchText=undset%20ungdom

Undset, Sigrid. 1911. Jenny
https://www.nb.no/items/28fccdd17ab3b630da8671cc55032774?page=0&searchText=undset%20jenny

Undset, Sigrid. 1919. Et kvindesynspunkt
https://www.nb.no/items/d029ca1d42b8c44267c726ef5535c81c?page=0&searchText=undset%20et%20kvindesynspunkt

Undset, Sigrid. 1920. Kristin Lavransdatter: Kransen

 

Primærtekster – sakprosa

”g.n.”. 1891. ”'Mænd af Ære' og 'Kunstkritiken'”. I Nylænde. Tidsskrift 1891 (5): 146–148.
https://www.nb.no/items/164b205aa664b45f4fcbf8bdcdf52ec4?page=153&searchText=%22m%C3%A6nd%20af%20%C3%A6re%22
Ibsen, Henrik. 1888. ”Kære fru Kieler!” [Brev til Laura Kieler 23. juli 1888].
https://www.ibsen.uio.no/BREV_1880-1889ht%7CB18880723LK.xhtml
Krog, Gina. 1899. ”Bøger”. Nylænde. Tidsskrift for Kvindernes Sag, 1899 (13): 26–30.
https://www.nb.no/items/6a67266d1707b23bc2761dafd98f5192?page=35&searchText=%22sorte%20svaner%22
 

Sekundærlitteratur
 

Grunnbok

Helland, Frode og Lisbeth Pettersen Wærp. 2011. Å lese drama: Innføring i teori og analyse.     2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 2– 5. (Boken brukes hovedsakelig som oppslagsverk for begreper og dramaanalyse.)


Bøker

Engelstad, Irene et al. 1988. «Forord» I Norsk kvinnelitteraturhistorie bind I. Oslo: Pax.
https://www.nb.no/items/60bec5c97cc338d94c237891a1d4fc67?page=5&searchText=kvinnelitteraturhistorie

Garborg, Hulda, Laura Kieler, Anna Munch og Alvilde Prydz. 2012. Dramatikk av Garborg,Kieler, Munch og Prydz. Oslo: Transit.
- Lunde, Inger-Margrethe. 2012. ”Innledning”. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, 2012, s. 131–[133].
- Teigen, Lene Therese. 2012. ”En sort svane? Forord til Sorte Svaner av Anna Munch av Lene Therese Teigen”. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, s. 253–[256].
- Skre, Arnhild. 2012. ”Innledning – maktkvinna”. I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, s. [10]­–[17].


Artikler som er tilgjengelige elektronisk

Bliksrud, Liv. 2016. «Kjærlighetens farlighet». I Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia, 2016.
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1844558068&context=PC&vid=UIO&lang=no_NO&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,liv%20bliksrud%20sigrid%20undset&offset=0

Bliksrud, Liv. 2007. “Norsk utakt. Sigrid Undset i litteraturvitenskapen” I Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2005/01, s. 72-80.
https://www.idunn.no/nlvt/2005/01/norsk_utakt_sigrid_undset_i_litteraturvitenskapen

Brady, Emily og Arto Haapala. 2003. ”Melancholy as an Aesthetic Emotion”. I   Contemporary Aesthetics 2003 (1): ingen sidetall (15 s.)
https://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006/--melancholy-as-an-aesthetic-emotion?rgn=main;view=fulltext

Bø, Gudleiv. 2016. «Arne Garborg med og utan filter Dagbok 1905–1923». I Edda 02/2016.
https://www.idunn.no/edda/2016/02/arne_garborg_med_og_utan_filter_-_dagbok_19051923

Fjørtoft, Kari. 1989. ”Bohem i bunad. Hulda Garborg 1862–1934”. I andre bind av Norsk kvinnelitteraturhistorie, s. 61–65, redigert av Irene Engelstad, Jorunn Hareide, Irene Iversen, Torill Steinfeld og Janneken Øverland. Oslo: Pax forlag.
https://www.nb.no/items/ebf2270f8a9484128c917400cc100374?page=61&searchText=norsk%20kvinnelitteraturhistorie
Hareide, Jorunn. 2012. ”Modeller, intertekster og litteratursyn: Laura Kielers 'Mænd af Ære'      (1890)”. I Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie, s. 163–173. (11 s.)
https://www.nb.no/items/eac45602c1fdc5dc1cb40bb254128a78?page=163&searchText=Skrift%20som%20livstegn:%20Festskrift%20til%20Sissel%20Lie
Haslund, Fredrik Juel. 1993. ”Det seksuelle gjennombrudd i 1880- og 1890-årene”. I 100 år etter. Om det litterære livet i Norge i 1890-åra, redigert av Harald Bache-Wiig og Astrid Sæther. Oslo: Aschehoug. s. 114–[154].
https://www.nb.no/items/4a5f45801dc17b94c64aee93a4008858?page=115&searchText=
Langås, Unni. 2004. ”Marmorkvinnen. Den forstenede kroppen i Skrams Fru Inés”. I     Kroppens betydning i norsk litteratur 1800–1900, 188–213. Bergen: Fagbokforlaget.
https://www.nb.no/items/4e59c791c179ad2c39f520f71d82e809?page=189&searchText=Kroppens%20betydning%20i%20norsk%20litteratur,%201800-1900
Norseng, Mary Kay. 1988. ”Eros og ære. Problemdiktning og sjeledrama rundt   århundreskiftet”. I første bind av Norsk kvinnelitteraturhistorie, s. 235–244, redigert av Irene Engelstad, Jorunn Hareide, Irene Iversen, Torill Steinfeld og Janneken Øverland. Oslo: Pax Forlag,.
https://www.nb.no/items/60bec5c97cc338d94c237891a1d4fc67?page=237&searchText=dagny%20juel

Rønning, Anne Birgitte. 2002. ”'Ubestemmeleg utestengd utan grunn' – noen tanker om Dagny Juel Przybyszewskas plass i norsk litteraturvitenskap”. I Hilsen. En bok til       Arne Melberg i anledning 60-årsdagen. Oslo: Gyldendal. s. 258–267.
https://www.nb.no/items/014c769d1a754d6a098468a775fbdbac?page=259&searchText=Hilsen.%20En%20bok%20til%20Arne%20Melberg%20i%20anledning%2060-%C3%A5rsdagen

Skalevåg, Svein Atle. 2009. «Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880–1930» I Idunn 2009/01
https://www.idunn.no/tfk/2009/01-02/art01

Anbefalt litteratur:

Skre, Arnhild. 2011. Hulda Garborg: nasjonal strateg. Oslo: Samlaget.

Skre, Arnhild. 2009. La meg bli som leoparden. Ragnhild Jølsen - en biografi. Oslo: Aschehoug.

Johansen, Kristin. 1998. Hvis kvinner ville være kvinner: Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet.
https://www.nb.no/items/9e9a3d7d2db584adb26c4b22969223d3?page=9&searchText=K.%20Johansen:%20Hvis%20kvinner%20ville%20v%C3%A6re%20kvinner.%20Sigrid%20Undset,%20hennes%20samtid%20og%20kvinnesp%C3%B8rsm%C3%A5let,%201998

Publisert 6. nov. 2019 09:39 - Sist endret 6. nov. 2019 09:39