Semesterside for NOR4340 - Høst 2014

Tema for emnet er drammatikk av kvinnelige forfattere ca 1880-1905. Vi skal behandle dramatikk av forfattere som Amalie Skram, Victoria Benedictsson, Hulda Garborg, Dagny Juell Przybyszewska, Anne Charlotte Leffler, Anna Munch o.a. Perspektivet vil dels være litteratur- og sjangerhistorisk, men vi skal også drøfte tekstene i lys av teori om melankoli og om melodrama og også med tanke på "ny kvinne-debatten".  Interesserte studenter kan kontakte faglærer Torill Steinfeld for nærmere opplysninger.

13. juni 2014 14:09