Pensum/læringskrav

PENSUM ER UNDER UTARBEIDELSE. Det vil komme inn noe mer faglitteratur.

Emnet tar opp dramatiske tekster/drama av kvinnelige forfattere ca 1880-1905.

Primærtekster - skjønnlitteratur

Bjørnson, Bjørnstjerne: En hanske, 1883. I Samlede Dikter-Verket, bd. 5, s. 42-105. (Kursorisk lesning.) Fil fins i mappe på Fronter.

 

Benedictsson, Victoria: Den bergtagna (1888/2008)

  1. I Victoria Benedictsson: Den bergtagna, Umeå 2008, s. 79–175
  2. Prosautkastet, ibid. 21-79
  3. Victoria Benedictsson (og Axel Lundegård): Den bergtagna, i Victoria Benedictsson: Ord på liv och död I–II. Vol. I. 99-145. Svenska Akademien, Stockholm 2008. Ordforklaringer, 789f.

Bolander, Asta Graah: Folk, 1890:

Leffler, Anne Charlotte: Sanna kvinnor (1883) eller http://www.dramadirekt.com/presentationer.php?showplay=45165

Garborg, Hulda: Edderkoppen (1901). I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, Transit forlag 2012 (samlevolum)

Kieler, Laura: Mænd af Ære (1890). I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, Transit forlag 2012 (samlevolum)

Marholm, Laura. "Otteringning", i  Fru Lilly som ungmö, maka och moder: interiörer ur ett lif, Stockholm 1896, ss.133–153.

Munch, Anna: Sorte svaner (1898). I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, Transit forlag 2012 (samlevolum)

Prydz, Alvilde: Undine: et Interieur (1904). I Dramatikk av Garborg, Kieler, Munch og Prydz, Transit forlag 2012 (samlevolum)

Przybyszewska, Juel, Dagny: ”Den sterkere”. I Samtiden 1996, s. 449–459. Legges i mappe på Fronter.

Przybyszewska, Juell, Dagny: ”Synden”.  I  Synden og to andre skuespill av Dagny Juell, 1978,  ss. 61–104

Skram, Amalie: Agnete (1893).  I mappe på Fronter.

 

Primærtekster - sakprosa

Key, Ellen: Framtidens kvinna.  I Tankebilder, bd. 1, 1898, ss. 72–77. (I mappe på Fronter).

Brandes, Georg: Litteratur. Amalie Skram: Agnete. (Anmeldelse.)  VG  30. 5.1893. Legges som fil på Fronter

 

(Kan bli supplert)

 

Faglitteratur

 

Grunnbok

 

Helland, Frode og Lisbeth Pettersen Wærp (2011).  Å lese drama: Innføring i teori og analyse. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (Ikke hele boka. Sidetall oppgis siden.)

 

Faglitteratur, artikler

 

Brady, Emily: Melancholy as an Aesthetic Emotion. I Contemporary Aesthetics, vol 1, 2003:http://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006/--melancholy-as-an-aesthetic-emotion?rgn=main;view=fulltext

Engelstad, Irene: ”Sannhetskrav og kjærlighetsdrøm. Amalie Skrams Agnete”, i Engelstad, Irene og Janneken Øverland, "Frihet til å skrive".

Garton, Janet: "Georg Brandes og nordiske kvinneforfattere: Amalie Skram og hennes samtidige". I Olav Harsløf (red.): Georg Brandes og Europa. København: Det kongelige Bibliotek/Museum Tusculanum, København 2004, ss. 203–14. I kompendium

 

Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: "Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gennembrud i Norden". Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. II. Faderhuset. Kbh. 1993, ss. 330–353.

 

Hareide, Jorunn: Modeller, intertekster og litteratursyn: Laura Kielers "Mænd af Ære" (1890). I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie, 2012, s. 153-173 (Fins på UB, Sophus Bugge  B 43 Skr.)

 

Hennel, Ingeborg Nordin og Christia Sjøblad: "Lykkeligere ungdom har aldrig eksisteret",   Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. II. Faderhuset, 1993, s. 495-507

Holm, Birgitta. Föreord, i Victoria Benedictsson: Den bergtagna, 2008, ss. 5–14

Leffler, Yvonne: "Det sanna kvinnlighetens konsekvenser. Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor", i: Det moderna genombrottets dramer. Fem analyser, 2004, ss. 45–62 I kompendium

 

Norseng, Mary Kay: ”Eros og ære. Problemdiktning og sjeledrama rundt århundreskiftet”, i Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, Oslo: Pax Forlag 1988, ss. 235–244. I kompendium

 

Ridderström. Helge: "Melodrama", i Bibliotekarstudentenes nettleksikon om litteratur og medier (22. s.).

 

Rønning, Anne Birgitte: 'Ubestemmeleg utestengd utan grunn' – noen tanker om Dagny Juel Przybyszewskas plass i norsk litterarturvitenskap". I Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen, Oslo: Gyldendal 2002, ss. 258–267. I kompendium

 

Selberg, Ole Michael. "Dagny Juel – kvinnen og verket". I Dagny Juel, «Synden» og to andre skuespill, Oslo  1978. 28 s.

 

Stenberg, Helena:  “'När musslan är död ...'  - om den självbiografiska diskursen i Victoria Benedictssons Den bergtagna". Tijdscrift voor Skandinavistiek, 2001, nr 2: 383-408

 

Svedjedal, Johan: "Hennes levande text. Victoria Benedictsson i textkritisk belysning". I Språk & stil NF 19, 2009, 53–71.

 

Witt-Brattström, Ebba: "Den store faders fald", Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. II: Faderhuset, ss. 565–569.

 

 

Publisert 13. juni 2014 14:04 - Sist endret 18. aug. 2014 16:30