Litteratur og intermedialitet - Høst 2016

Emnet konsentrerer seg om en av hovedsjangrene drama, lyrikk, narrative tekster, eller om blandingssjangrer som selvbiografier, dagbøker og brev. Dette semesteret vil vi fordype oss i verk som utforsker og overskrider sjanger- og mediespesifikke grenser. Vi vil studere litteratur som på ulike måter går i dialog med andre medier og kunstformer, som bl.a. film, malerkunst og teater. Studentene leser 6-10 litterære verk (eller tilsvarende) og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur.

Faglærere i emnet er Sissel Furuseth (emneansvarlig), Anne Gjelsvik (professor II), Gitte Mose og Thorstein Norheim.

Publisert 25. mai 2016 14:10 - Sist endret 25. mai 2016 14:10