Dette emnet er nedlagt

NOR4344 – Sjangerstudium: Moderne norsk dramatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seks dramaer skrevet av norske forfattere i perioden 1968-1999 vil bli drøftet. De utvalgte forfatterne er Jens Bjørneboe, Sverre Udnæs, Cecilie Løveid, Jon Fosse, A.I.S. Lygre og Finn Iunker, som til sammen representerer ulike retninger eller ståsteder innenfor moderne dramatikk: episk teater, ekspresjonistisk teater, absurd teater, grusomhetens teater, minimalistisk teater. Bruddet med realistisk teater og mangfoldet innenfor nyere norsk dramatikk vil stå sentralt i diskusjonene

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på Program for litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet vil bli prioritert. Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminar med 3 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2005

Høst 2004

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium (NOR4340).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)