Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4344 - Høst 2005

Sensur: mandag 19. desember kl 13.00

2. des. 2005 15:44

Evaluering

Det er fint om du vil ta deg tid til å fylle ut det nye skjemaet i classfronter rommet vårt

16. nov. 2005 10:58

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside:

  • Oppgavetittel
  • Emnekode og tittel, semester og år
  • Faglærer
  • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen med oppgaven. Obligatorisk erklæring vedr. fusk

13. nov. 2005 13:57