Dette emnet er nedlagt

NOR4349 – Sjangerstudium 3: Moderne norsk dramatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4346-49 konsentrerer seg om en av hovedsjangrene drama, lyrikk, narrative tekster, eller om blandingssjangrer som selvbiografier, dagbøker og brev. Pensum vil bestå av et variert utvalg tekster fra ulike perioder samt litteraturhistoriske oversikter, sjangerteori og sekundærlitteratur knyttet til verkene som legges opp. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Høsten 2004 gis det et kurs i Moderne norsk dramatikk. Seks dramaer skrevet av norske forfattere i perioden 1968-1999 vil bli drøftet. De utvalgte forfatterne er Jens Bjørneboe, Sverre Udnæs, Cecilie Løveid, Jon Fosse, A.I.S. Lygre og Finn Iunker, som til sammen representerer ulike retninger eller ståsteder innenfor moderne dramatikk: episk teater, ekspresjonistisk teater, absurd teater, grusomhetens teater, minimalistisk teater. Bruddet med realistisk teater og mangfoldet innenfor nyere norsk dramatikk vil stå sentralt i diskusjonene.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på BA-nivå i Program for litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminar med 3 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 9 virkedager før den skal holdes i slutten av semestret. Målform: bokmål eller nynorsk. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av faglærer og intern sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Sjangerstudium (NOR4346-4349). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)