Pensum/læringskrav

Primærtekster Første- eller andretrykk samt ett eller flere senere trykk av følgende verk:

  • Holberg: Mester Gert Westphaler (1723/1724)
  • Collett: Amtmandens Døttre (1854-55)
  • Bjørnson: Synnøve Solbakken (1857)
  • Garborg: Bondestudentar (1883)
  • Hamsun: Sult (1890)
  • Sandel: Bare Alberte (1939)
  • Egner: Karius og Baktus (1949/1958)
  • Mykle: Lasso rundt fru Luna (1954)

Enkelttekster tilsvarende ett verk: Dass: ”Herre Gud dit dyre Navn og Ære”; Hansen: ”Luren”; Asbjørnsen: fra Huldreeventyr og folkesagn; Ibsen: brev; Bjørnson: ”Ja, vi elsker dette Landet”; Vassbotn: ”Å leva det er å elska”; Grieg: ”Til ungdommen”; Vesaas: noveller; Hauge: dikt.

De fleste verk og enkelttekster nevnt i undervisningsplanen er tilgjengelige på www.adl.dk, på www.dokpro.uio.no, på www.nb.no., evt. www.nb.no/bokhylla, eller på runeberg.org

Teori

Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak 2010. ”Introduktion” i Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak (red.): Boghistorie. Aarhus Universitetsforlag, s. 7–40 (34 s).

Dahl, Per 2002. ”Kanon, klassikere og kritiske udgaver” i Lars Burman og Barbro Ståhle Sjönell (red.): Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Svenska Vitterhetssamfundet.

Darnton, Robert 2003. “Hva er bøkenes historie?” i Tore Rem (red.) Bokhistorie. Oslo. Gyldendal. s. 43-70. (Også oversatt i Boghistorie).

Genette, Gérard 1997. “Introduction” i Paratexts. Thresholds of interpretation, overs. Jane E. Lewin, Cambridge, s. 1–15. (Også oversatt i Boghistorie).

Gundersen, Trygve Riiser og Helge Jordheim 2008. ”Innledning” i Kristin Asdal et. al: Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. Oslo. 9-32.

Janss, Cristian 2005. "Tekskritisk redegjørelse" i Henrik Ibsen: Brev 1844-1871, s. 1-13. (13 s.) (Kompendium).

McGann, Jerome 1991. “The Socialization of Texts”, The Textual Condition, Princeton, s. 69–87 (18 s.)

McKenzie, D. F. 1986. “The Book as an Expressive Form”, Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge 1999, s. 9–30 (21 s.) (Også oversatt i Boghistorie).

Svedjedal, Johan 1991. ”Tekstkritisk litteratureteori”, Textkritik, red. Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm, s. 42–78 (37 s.) (Kompendium).

Woesler, Winfried 1994. ”Hvordan tekstfejl opstår og udbedres”, s. 9–32 i Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg (red.): I tekstens tegn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og C.A. Reitzels Forlag. (Kompendium).

Analyser

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand 2012. ”Fra Pinocchio-småinger til tanntroll. Karius og Baktus fra 1941 til 1958” i Edda 2/2012. S. 86-103.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand 2012. ”Edisjonsfilologi” fra Litterær analyse. Oslo. Pax forlag.

Bull, Francis 1920. ”Innledning” til Bjørnstjerne Bjørnsons Samlede digter-verker, bind 9. Kristiania. Gyldendal.

Bull, Francis 1926. Tekstopplysninger til Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede dikt I-II: ”Ja, vi elsker dette landet”. Gyldendal.

Dingstad, Ståle 1998. ”Om Sult (1890) og andre tekster med samme tittel” i Edda nr. 1. (Kompendium).

Dahl, Per 2004. ”Betænkning over Holberg-udgaver og deres historie” i P. C. Teilmann og Gunnar Sivertsen: Ind i Holbergs fjerde århundrede. Museum Tusculanum Press. S. 89–111. (Kompendium)

Egeland, Marianne 2012. ”Historien om ’Til ungdommen’”, Nytt norsk tidsskrift, nr. 1, s. 16-28.

Evensen, Nina Marie 2005. ”Tekstkritikk og krigssensur. Om Alberte-trilogiens ulike versjoner” i Henning Howlid Wærp (red.): De upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap, Unipub forlag, s. 53–64.

Fulsås, Narve 2005. ”Innledning” til Henrik Ibsen: Brev 1844-1871. Kommentarer. www.ibsen.uio.no. (Kompendium)

Haarberg, Jon 1998. ”Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ’Herre Gud, ditt dyre navn og ære’”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1, s. 79–92 (14 s.) (Kompendium)

Heger, Anders 2007. ”Forord” i Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag

Midbøe, Hans 1951. "Tillegg" iArne Garborg og Bondestudentar. Oslo. Gyldendal. s. 121-127.

Øyslebø, Olaf 1969. ”Stilviljen bak Asbjørnsens endringer i huldreeventyrene” i Stilstudier. Universitetsforlaget, s. 64-76.

Aarnes, Sigurd A. 2007. ”Innledning” til Synnøve Solbakken. NSL.

Aarset, T. 1993. ”’Å leva det er å elska’ 100 år”, i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag, s. 93–105.

Håndbøker:

Henrikson, Paula 2007. Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Svenska Vitterhetssamfundet.

Harald L. Tveterås 1950-1996. Den norske bokhandels historie. 4 b. Oslo. Norsk bokhandler-medhjelper-forening i kommisjon hos Cappelen.

J.B. Halvorsen 1885-1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. Kristiania. Den Norske Forlagsforening. 6 b.

Publisert 26. mars 2012 07:02 - Sist endret 7. aug. 2012 12:28