Pensum/læringskrav

NB: Bøker fra Cappelen Damm: Disse bøkene fins ikke på lager hos Akademika, men kan bestilles av hver enkelt student.

Jøder i norsk litteratur

Primærlitteratur:

Andersen, H.C.  „Rabbi Meyer“ (1839). 

- “Jødepigen”, (1855). 

Goldschmidt, Meir. 1896. En Jøde (1845). Poetiske skrifter  bd.1, s. 34-39, 60-66, 164–179, s. 164-179. (FiIer på Frontersiden for emnet. )

- «Avrohmche Nattergal», Kbh. 1871, 22.s.

Hamsun, Knut. Landstrykere (1927). del 1, kap. 1, 2, 4 og 6; del 2, kap. 9 og 10.

Holberg, Ludvig. Diderich Menschen-Skræk (1731), tilgjengelig fra http://holbergsskrifter.no/holberg-public/view?docId=adm/main.xml

Maier, Ruth 2010. Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge (2007). Utgitt ved Jan Erik Vold. Oslo: Gyldendal. Kap. "Flyktning i Norge" og "Drømmen om Amerika" (s. 137-173); "Nittenførr"; "I okkupert land" (211-248) og "Egen bopel" (401-412).

Michelet, Marthe . 2014. Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust (2014). Oslo: Gyldendal. 

Nedreaas, Torbjørg. Musikk fra en blå brønn»  (1960). (Tilgjengelig utgave, helst fra LNU).

Sachnowitz, Hermann. 1976. Det angår også deg (1976). Fortalt av Arnold Jacoby. Oslo: Cappelen.

Scheer, Eva. 2015. Jødiske fortellinger: fra shtetl til Grünerløkka.

Wergeland, Henrik. Moses i Tønden (1825) samt utvalgte dikt.

 

Diverse sakprosa, brev, artikler og pamfletter:

Garborg, Arne. 1924– 25. Dagbok 19051923. Utgitt ved Hulda Garborg. Oslo: Aschehoug. Bd. 5, s. 168.

Hamsun, Knut. 1926. [Brev til Mikal Sylten 1. desember 1925]. Trykt i Nationalt Tidsskrift nr. 1, s. 8.

Holberg, Ludvig. 1754. «Epistel 485» i Epistler. Tomus V. http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=epistler%2FEpTom5.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=bd5chap485

Kielland, Alexander. 1891. «Salonike» i Mennesker og Dyr. Kjøbenhavn: Gyldendal, 241–248.

Kjær, Nils. 1922. «Ghetto» i Epistler. Samlede skrifter IV.

Saxlund, Eivind. 1910. "Innledning" til Jøder og Gojim. Christiania. S. 11-26.

Sverd, Irene (pseud. for Halldis Neegård Østbye). 2010 [1943]. "Jødenes krig" i Kalleberg og Kleiveland Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.331-336.

Skram, Amalie og Erik. 2002. Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram. Utgitt av Janet Garton. Bd. 2. Brev 21/12-1883; 29/12-1883; 2/1-1884; 7/1-1884. Oslo: Gyldendal.

Vinje, Aasmund Olavsson. 1845. [Brev til Søren Jaabæk 12. april]. Trykt i Vinje 1969. Brev. Utgitt ved Olav Midttun, s. 21–23; Vinje, 1852. [Korrespondanse til Drammens Tidene 1. august]. Trykt 5. august.

 

Sekundærlitteratur:

Assmann, Jan. 1995. "Collective Memory and Cultural Identity",  i New German Critique (Spring - Summer), s. 125–133. Fulltekst http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/95AssmannCollMemNGC.pdf

(Eller http://www.jstor.org/stable/488538?seq=1#page_scan_tab_contents)

Assmann, Aleida: Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing the past. I Tilmanns Karin et al (eds): Perfoming the Passt. Memory. History, identity in modern Europe. Amsterdam University Press, 2010, s. 35–51. Full tekst:  http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=210402

(Eventuelt av samme forfatter: "Memory, Individual and Collective" i Robert E. Goodin og Charles Tilly. 2006. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Oxford: OUP, s. 210-224, Onlinetilgang, UB. <http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&q=The+Oxford+Handbook+of+Contextual+Political+Analysis> )

Benjamin, Walter (2006). “The Storyteller . Reflections on the Works of Nikolai Leskov” (1936), i  Hale, Dorothy J, (Ed. ). The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 19002000.

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz 2009. Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag. Oslo: Cappelen Damm. Kapittel 15 og 25.

Harket, Håkon. 2014. Paragrafen. Oslo: Dreyer, § 32, s. 376–389.

Lien, Lars. 2015. «Koder for jødiskhet – karikaturer og illustrasjoner i norsk dags- og vittighetspresse», kapittel 4 i avhandlingen «…pressen kan kun skrive ondt om jøderne». Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925, Avhandling for Ph.D.-graden i historie, Universitetet i Oslo, s. 121–197.

Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2006. Flere versjoner online. Fil på Frontersiden for emnet.

Mendelsohn, Oskar. 1987. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, kap. IV, bd. 1, s. 61-85.

Myerhoff, Barbara. “Stories as Equipment for Living,” i Stories as  Equipment for Living, ed. Marc Kaminsky and Mark Weiss (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010), pp. 17-28.

Oxfeldt, Elisabeth: “The Imagined Shared reading Experiences of Alladin”, i Oxfeldt, Elisabeth: Nordic Orientalism, Kbh. 2005, s. 55–67. I kompendium for NOR 4312, vår 2012.

Steinfeld, Torill. 1992. «Jenteoppvekst i en krigstid. Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn», i Torborg Nedreaas. Musikk fra en blå brønn Oslo: LNU, s. 285–302. (Eventuelt 2007-utgaven.)  

DET BLIR LAGET ET KOMPENDIUM. PENSUM KAN BLI JUSTERT.

 

Publisert 24. mai 2016 09:32 - Sist endret 12. okt. 2016 11:06