NOR2360/4360: Tema H17

Motiv og tema: Henrik Ibsen: Peer Gynt (1867)

 

I 2017 er det 150 år siden Henrik Ibsens dramatiske dikt Peer Gynt ble publisert første gang. Det markerer vi ved å vie en hel seminarrekke til stykket, til spørsmål om hvordan det ble til, hvordan det ble distribuert og hvordan det siden har vært forstått og brukt.

 

Emnet vil ta for seg teksten i sine enkelte deler og stykket som helhet. Fem av våre fremste Ibsen-forskere vil belyse hver sine særskilte områder: Frode Helland, Elisabeth Oxfeldt, Jens-Morten Hanssen, Ellen Rees og Ståle Dingstad. I tillegg til gjennomgang av noen av de viktigste tekstene som er skrevet om stykket, vil vi se nærmere på flere oppsetninger innenlands og utenlands, samt adaptasjoner av Peer Gynt for andre medier.

 

Kurset egner seg godt for alle som har interesse av Ibsen og som ønsker å utvide kunnskapen om teksten og bruken av den i ulike sammenhenger, det være seg i undervisning eller annet kulturelt arbeid.

 

For masterstudenter blir det et tillegg på 150 sider med sekundærlitteratur

Publisert 18. mai 2017 11:05 - Sist endret 18. mai 2017 11:05