Dette emnet er nedlagt

NOR4388 – Forfatterskapsstudium: nordisk mestermøte

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4386-89 består av verk av nordiske forfattere.

Med forbehold om undervisningskapasitet vil kurset våren 2005 ha som tema tre av Nordens fremste forfattere, Jon Fosse, Per Olov Enquist og Jens Christian Grøndahl. Disse vil bli studert i lys av teorier om senmoderniteten. Både romaner, drama og essay inngår i verkutvalget, og tekstene vil bli undersøkt med sikte på beskrivelser av de tre forfatternes individuelle litterære metode. Spørsmålet om litterær kvalitet vil inngå som en del av beskjeftigelsen med tekstene. Emnet finnes også i en 10 studiepoengsvariant: NOR4383 – Forfatterskapsstudium: nordisk mestermøte (nedlagt).

Studentene leser 8-10 skjønnlitterære verk og 200-400 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatterne virker i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen videreutvikles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Andre kulturfaglige studieretninger, for eksempel mediekunnskap eller kunsthistorie, er også aktuelle.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 9 virkedager før den skal holdes i slutten av semesteret. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Forfatterskapsstudium (NOR4386-4389). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk