Pensum/læringskrav

Andreassen, Trond: Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt, 2000, ny utg kommer (1.10.2006)

Bliksrud, Liv: ”Litterær makt og intelektuell motmakt. Poetokratiet i det moderne gjennombrudd”, i NLÅ 2006

Bourdieu, Pierre: ”Symbolvarenes marked”

Bürger, Peter: ”Institusjonen kunst som litteratursosiologisk kategori”, i Kittang mfl (red): Moderne litteraturteori. En antologi

Egeland, Marianne: ””Historien om brødvarene”. Universitetsforlagets fremvekst,

Egeland, Marianne: ”The Man of Letters” som helt og kulturbygger”, i Nytt Norsk Tidsskrift, 19 2002,

Escarpit, Robert: ”Del 3: Distribusjonen”, i Litteratursosiologi 1971,

Fjeldstad, Anton: ”Da bokklubben kom til Norge”, i NLÅ 1992, s 188 – 221

Freihow, Halfdan: ”Den edle hensikt – helliger den midlene? En utredning om statens innkjøpsordninger for litteratur”, Norsk kulturråd, Rapport nr 26.

Grieg, Harald: ”Børs og katedral” i En forleggers erindringer, 1958

Habermas, Jürgen” ”Forord” og ”Innledning” i Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall,

Haugen, Pernille: Litterær mediedebatt 1998 – en kamp om normer, makt og posisjoner. Norsk Kulturråd – rapportserien 2000. 187 sider

Linneberg, Arild: ”Litteraturosiologi, marxisme og nyhistorisme”, i Kittang m fl. (red): Moderne litteraturteori,

Linneberg, Arild: ”Historie og samfunn”, i Kittang m fl. (red): Moderne litteraturteori,

Rønning, Helge: ”Norske kulturforlag og internasjonale mediekonserner” i Schiffrin (red): Bøker og business,

Schiffrin, Andre: ”Fixing the bottom line” i The Business of Books. How International Conglomerates Took over Publishing and Changed the Way We Read 2001, ss 73 – 102

Smidt, Jofrid Karner: ”Kunst er et annet sted – rapport fra mellomsmakens selvbevisste domene”, s 5-33. i Sosiologi i dag 3/2003. 28 sider

Thompson, John B: ”Introduction”, i Books in the Digital Age,

Vibe, Astrid: ”Billigbokas biotop” i Mellom mediene, 2003

Woodmansee, Martha: The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics, Columbia UP, 1994, kap 1,2,3,5

Østenstad, Inger: “Autonomiestetikk. Litteraturvitenskapens norm”, I Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift nr 2 2003

Østerberg, Dag: ”Introduction” i Metasociology, 1988

Østerberg, dag: ”Norske romaner” 1979, i Fortolkende sosiologi, 1986

Publisert 3. juli 2006 11:41 - Sist endret 4. juli 2006 12:14