Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB  Litteraturen i samfunnet og samfunnet i litteraturen   Introduksjon, sosiologiske grunnbegreper

Thompson, Østerberg 1988 

28.08.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB  Den litterære institusjonen  Borgerlig offentlighet (Habermas) 
04.09.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB   Ideologikritikk og marxisme  Ideologogikritikk og marxisme (Linneberg x 2)

Affirmative diskurser? (Østerberg 1986)  

11.09.2006    Undervisningen utgår.    
18.09.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB  Autonomiestetikken og dens historiske forutsetninger  Búrger, Woodmansee kap 1, 2 og 3 
25.09.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB   Den litterære smaken og poetokratiet   Bliksrud, Bourdieu, Egeland 2002, Radway, Woodmansee kap 5, 
02.10.2006    Lese- og skriveuke   
09.10.2006Aslak Sira Myre  Wergelandsveien 29, kl 14.30  Litteraturhuset  Omvisning i og introduksjon om Fritt ords litteraturhus som åpner neste år.  
16.10.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB   Distribusjon  Innkjøpsordningen og nullingsdebatten (Haugen og Freyhow)

Bokhandlere, bokklubber og bibliotek (Andreassen kap 8 og 10, Fjeldstad, Schiffrin) 

23.10.2006Mari Finess  Grev Wedels plass 1. Oppmøte klokka 14.10 i resepsjonen.   Institusjonsbesøk på Norsk kulturråd  Bla: Innkjøpsordningen for sakprosa. 
30.10.2006Kjell Ivar Skjerdingstad  Rom 4 SB  Veiledning og oppgaveskriving   
06.11.2006    Lese- og skriveuke   
13.11.2006  Sehestedsgate 3, kl. 14.00  Institusjonsbesøk. Aschehoug  Besøk i Aschehoug forlag. Vi møter seniorredaktør for skjønnlitteratur Mia Bull Gundersen, kommunikasjons- og rettighetssjef Even Råkil og forlagssjef Trygve Åslund.  
20.11.2006Bjørg Dale Spørck  Nasjonalbiblioteket, Drammensveien 42  Nasjonalbiblioteket   
27.11.2006    oppsummering  Presentasjon av semesteroppgaver.  
Publisert 3. juli 2006 11:41 - Sist endret 20. okt. 2006 18:45