Semesterside for NOR4402 - Vår 2015

Hjemmeeksamenen i NOR4402 blir publisert på semestersiden kl.12.Mellom 12.00-12.30 vil faglærer være tilgjengelig for å stille eventuelle spørsmål om oppgaveformuleringen i P.A. Munchs hus seminarrom 4.

Oppgaven skal leveres på papir i to eksemplar med en obligatorisk erklæring til ekspedisjonen i 5. etasje Henrik Wergelands hus. Innleveringsfrist er fredag 22. mai kl.15.00. Husk å merke oppgaven din med kandidatnummer. Kandidatnummeret finner du på StudentWeb under Eksamensmeldinger.

Lykke til!

19. mai 2015 08:27