Dette emnet er nedlagt

NOR4422 – Epokestudium: Norske romaner rundt årtusenskiftet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sanselighet, dimensjonalitet og leselighet: samtidsromanens muligheter. Med hensyn til innflytelse og utbredelse har romanen vært den kanskje mest betydningsfulle sjanger i nordisk såvel som vestlig litteratur siden midten av 1800-tallet. Samtidig som sjangeren åpenbart ikke lar seg bestemme, har den gjennomgått en tydelig utvikling som estetisk, sosiologisk og funksjonelt objekt.

I dette kurset forsøker vi å spore mulig tendenser og sætrekk i et utvalg norske samtidsromaner. Vi er særlig ute etter hva slags lesestrategier som kan anvendes. Lesningene kommer til å kretse omkring en poetologisk akse, om romanenes mer eller mindre eksplisitte refleksjoner rundt sin egen status. Undersøkelser av forholdene mellom overflate og dybde, tid og rom, sanselighet og mening vil stå særlig sentralt.

Hva lærer du?

En beskrivelse av hvilke ferdigheter og kunnskaper du opparbeider deg på emnet...

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Universitetet i Oslo, men kan overlappe med gamle studieenhter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd srudiepoeng for.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles med bachelorstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Vår 2007

Felles undervisning med NOR2326.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk