Norsk lyrikk omkring første verdenskrig

Kurset handler om norsk lyrikk fra en relativt lite utforsket periode i nyere norsk 
litteraturhistorie. Sju diktsamlinger fra tidsrommet 1909 til 1933 vil bli studert 
ut fra et historisk kontekstualiserende perspektiv der verdenskrig, nasjonsbygging, språk- og kulturstrid og teknologisk og vitenskapelig utvikling 
er viktige stikkord. Ikke minst vil diskusjonene handle om hva slags syn på diktningen og dikteren som kommer til uttrykk i tekstene, og hvordan diktene og 
diktsamlingene behandler temaer og motiver fra samfunnsliv, vitenskap og teknologi. 
 

Publisert 30. nov. 2015 10:50