Tema våren 2020

Klimalitteratur

Er klimalitteratur en egen sjanger, eller bør begrepet forstås som en tematisk kategori som omfatter ulike sjangre? Med dette spørsmålet som inngang vil NOR4440 (Sjangerstudium i nordisk litteratur D) våren 2020 utforske et mangfold av nordiske tekster som i ulike henseende kan typologiseres som klimalitteratur. Emnet vil belyse retoriske fellestrekk og stilistiske forskjeller mellom verkene, og det vil se nærmere på hvordan visse mytologiske forestillinger og historiske fortellinger aktualiseres på nytt i samtidslitteraturens fremstillinger av fremtiden. Pensum består av både romaner, dikt, essay og taler.

Publisert 24. okt. 2019 10:20 - Sist endret 14. nov. 2019 13:42