Semesterside for NOR4450 - Høst 2014

Kjære studentar,

 

Eksamensplanen ligg i Fronter. Der finn de tidspunkta for dei ulike kandidatane. Det er viktig at de møter opp i god tid, minimum 20 minutt før du er sett opp. Skulle ein kandidat ikkje møte vil den neste på lista bli kalla inn.

Lykke til!

3. des. 2014 12:27
Forberedelsene til hver gang følger pensumlisten: Til seminarets første gang forberedes det som står under punkt 1, "Introduksjon", pluss kap. 1 og 2 av Jonathan Cullers bok. Til andre gang forberedes det som står under punkt 2, "Retorikk", pluss Culler kap. 5 og utdraget av Hamsun spesifisert under "Teksteksempler".
19. juni 2014 11:26