Semesterside for NOR4450 - Høst 2017

Dette emnet har muntlig eksamen i uke 50. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (nina.kulsrud@iln.uio.no) innen 15. oktober, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut ca to uker før eksamen.

15. aug. 2017 07:50