Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen i uke 50. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (`nina.kulsrud@iln.uio.no') innen 2. oktober, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut ca to uker før eksamen.

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jun. 2020 00:21