Dette emnet er nedlagt

NOR4462 – Motiv- og temastudium: Litteraturens blikk – blikkets litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Litteraturens blikk – blikkets litteratur I film og malerkunst spiller blikket en sentral rolle. Men også i litteraturen representeres ulike blikk, samtidig som litteraturen er et blikk på verden. I våre undersøkelser skal vi forsøke å bestemme det litterære blikkets estetikk, betydning, status og funksjon i nordiske tekster fra middelalderen og fram til i dag. Kurset vil på den ene sida ha et historisk perspektiv, på den andre arbeides det med blikket under forskjellige optikker: tematisk, fenomenologisk, dekonstruktivt. Ulike former for blikk innkretses, som det orfiske, det narsissistiske, det voyeuristiske og det marginaliserte. Også blindhet vil bli trukket inn som et vesentlig felt i såvel litteratur som lesning.

I tekstlesningene konsentrerer vi oss om nordisk litteratur, men enkelte tyske og engelske tekster kan bli aktuelle. Det er tenkt at vi bl.a. skal lese Soga om Tristram og Isond, Draumkvedet, Herman Bangs Mikaël (1904), Edith Södergrans poesi, Tarjei Vesaas, Vita Andersens Hold kæft og vær smuk (1978), Per Olov Enquists kortroman Nedstörtad ängel, Staffan Seebergs Därför (1990) og Hanne Ørstaviks Presten.

Flere titler bestemmes og byttes ut i samråd med studentene. I perspektiverende øyemed trekkes det også inn film - og malerkunst, bl.a. Luis Bunuels og Salvador Dalis Den andalusiske hund, Jørgen Leths Det perfekte menneske, Hieronymus Boschs Den hellige Antonius' fristelser samt selvpotrrætter af bla Cézanne.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Undervisningen består af forelesninger og seminarer omkring studentenes egne opplegg. Kurset vil bli organisert i heldagsseminarer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium (NOR4360).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk