Dette emnet er nedlagt

NOR4480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på verk av en eller flere nordiske forfattere. Studentene leser 6-10 litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema høsten 2012

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • presentere et (eller flere relaterte) forfatterskap
  • redegjøre for perioden forfatteren/forfatterne virket i
  • analysere et (eller flere) verk i lys av karakteristiske trekk ved forfatterskapet/forfatterskapene
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning og gå i dialog med relevant sekundærlitteratur i en tekstanalyse
  • selvstendig finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse et (eller flere) verk fra pensum
  • utvikle en original tolkning av et (eller flere) verk fra pensum

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2480 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk