Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4480 - Høst 2012

Innleveringsfrist for semesteroppgaven er fredag 7. desember innen kl. 15.00 på ILNs ekspedisjonskontor. Kontoret holder åpent hverdager mellom kl. 12.30 og 15.00.

Forside til besvarelsen finner du her

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk finner du her

Besvarelsen leveres i 2 eks

9. nov. 2012 15:34