Dette emnet er nedlagt

NOR4481 – Forfatterskapsstudium: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4481-84 består av verk av en nordisk forfatter. Våren 2006 gis emnet: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring.

Emnet bygger på et studium av sentrale verk i August Strindbergs forfatterskap. I sentrum står dramatikken, i noen grad også prosa, lyrikk og brev. Tekstene leses i svensk originalversjon. Strindbergs mangefasetterte forfatterskap har i mer enn hundre år vakt sterke, motstridende følelser. Dramatikken inspirerer fortsatt til skapende nytolkninger. Med dette utgangspunktet problematiseres bildet av Strindberg. Strindberg-resepsjonens forvandlinger danner utgangspunkt for en diskusjon om litteraturens rolle og vilkår.

Emnet finnes også i en 20 studiepoengsvariant: NOR4486 – Forfatterskapsstudium: dramatikeren Strindberg - et forfatterskap og et forfatterbilde i forandring (nedlagt).

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til Strindbergs forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret.Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Emne innenfor emneserien Forfatterskapsstudium (NOR4380).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Svensk