Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Innhold

Gjennom nærlesing av tekster og tekstfragmenter diskuteres dobbelheten mellom Vesaas’ sensuelle og kroppslige språk på den ene siden, og den hyppige kretsing omkring en identitetsproblematikk på den andre. Drøftingene tar utgangspunkt i de tolkningsperspektiv som tekstene selv etablerer. Kursets kardinaltekst er Tarjei Vesaas’ selvbiografiske og poetiske testamente, sjangerhybriden Båten om kvelden. Den leses her som et prisme mot det øvrige forfatterskapet.

Primærlitteratur:

Med unntak av Båten om kvelden kan enkeltverk og -tekster, primær- og sekundærlitteratur, byttes ut i samråd med faglærer.

Et utvalg romaner (4-6 verk)

Vesaas, Tarjei 1968: Båten om kvelden, roman/selvbiografi/novellesamling

Vesaas, Tarjei 1961: Brannen, roman

Vesaas, Tarjei 1963: Is-slottet, roman

Vesaas, Tarjei 1957: Fuglane, roman

Vesaas, Tarjei 1948: Tårnet, roman

Vesaas, Tarjei 1945: Huset i mørkret, roman

Et utvalg noveller (tils. 0 – 2 verk, eks:)

Fra Vesaas, Tarjei 1929: Klokka i haugen, noveller: ”Sleppikatt-tjønn”, ”Signe Ton”

Fra Vesaas, Tarjei 1936: Leiret og hjulet, noveller: ”Stuten Glorius”, ”21 år”,

Fra Vesaas, Tarjei 1952: Vindane, noveller: ”Fall”, ”Det rare”

Fra Vesaas, Tarjei 1959: Ein vakker dag, noveller: ”Frutte-strå”, ”G for Gudny”, ”Regn i hår”, I fiskens grøne ungdom”, Det snør og snør”

Et utvalg lyrikk (tils. 0- 2 verk)

Sekundærlitteratur

Andersen, Hadle Oftedal 2000: ”Draum og inkje, To nylesingar av Vesaas-diktet ’Det ror og ror’”, i Bjørby, Dvergsdal og Aarseth (red): Eit ord – ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv, Alvheim og Eide, Øvre Ervik 16s

Brostrøm, Torben 1955: ”Tarjei Vesaas’s symbolverden belyst ud fra hans prosaværker 1940 – 1950” i Edda bind LV, Aschehoug, Oslo, side 48 –105, 57 s

Ekern, Birgit: ”Rytme, klang og polyfoni i Tarjei Vesaas’ Brannen. Musikalsk komposisjon og estetikk i moderne litteratur”, i Edda 3/01, 11s

Granaas, Rakel Christina 2004: ”The body and Nobody in Tarjei Vesaas’s The Ice-Palace, i Edda 4/04. 16s

Greenwald, Roger 1999: ”Tarjei Vesaas’ lyrikk. Ei utfordring for natur- og modernismeomgrep”, i NLÅ 1999 , 35s

Kittang, Atle 1970: ”Genre, landskap, meining. Refleksjonar kring ”Båten om kvelden” av Tarjei Vesaas”, NLÅ 1970, 26 s

Kittang, Atle 2002: “Kunstens kalde fortrolling”, i Gimnes (red): Kunstens fortrolling. Nylesingar av Tarjei Vesaas' forfattarskap, LNU, Cappelen Oslo. 15s

Solem, Hanne Line 2003: ”I møte med en fugl. Produksjon av identitet i Tarjei Vesaas’ roman Fuglane”, i Edda 1/2003, Universitetsforlaget, Oslo, 7s

Solstad, Dag 2000: ”Mors stille arm… ” først utgitt i Forfatternes litteraturhistorie bind 3 [1981], Oslo, i Artikler om litteratur 1966 – 1981, Oktober, 13s

Solstad, Dag 1969: “Myten om Vesaas”, i Vinduet 1/1969. 4s

Sætre, Lars 2002:: ”Språk, angst, innsikt. Novella ’Fall’ (1952) av Tarjei Vesaas” i Gimnes (red): Kunstens fortrolling. Nylesingar av Tarjei Vesaas’ forfattarskap, LNU, Cappelen Oslo, 19s

Vassenden, Eirik 1997: Om det hjemløse. Tre punkter til lesningen av Tarjei Vesaas’ poesi”, i Vagant 3/4 1997, 10 s

Wiland, Sverre 2002: ”Krisens rom. Innlevelse og perspektivering i Tarjei Vesaas’ novelle ’Det snør og snør”, i Edda 2/02, 16s

Publisert 7. aug. 2005 23:02 - Sist endret 7. aug. 2005 23:02