Dette emnet er nedlagt

NOR4488 – Forfatterskapsstudium: Hanne Ørstadvik og Erlend Loe

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hanne Ørstavik og Erlend Loe – resepsjon, estetikk, samtid Hanne Ørstavik og Erlend Loe er begge forholdsvis unge, de slo gjennom i siste halvdel av nittitallet og har hatt stor suksess både blant kritikere og publikum. I dette kurset sammenlignes de to forfatterskapene i spenningsfeltet mellom litteraturvitenskapelige og sosiologiske perspektiver. For det første spørres hvilke vurderingskriterier og aspekter som kritikken og resepsjonen har lagt vekt på. For det andre studeres tekstenes estetiske særpreg, og da særlig med utgangspunkt i Hans Ulrich Gumbrechts estetiske og kulturelle skille mellom henholdsvis menings- og nærværsproduksjon og ”meaning culture” og ”presence culture”. For det tredje analyseres hvilke bilder av samtida, og av litteraturens funksjon i samtida, som de to forfatterskapene presenterer.

Hva lærer du?

En beskrivelse av hvilke ferdigheter og kunnskaper du opparbeider deg på emnet...

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 3 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Forfatterskapsstudium (NOR4486-4489). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk