Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. september

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 4. oktober kl. 09:00 (2 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. oktober

Obligatorisk oppmøte

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. oktober

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 11:14