Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. februar

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 28. februar kl. 14:30 (2 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. mars

Obligatorisk oppmøte

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. mars

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 23:08