Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mars

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 7. april kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 14:34