Semesterside for NORINT0120 - Høst 2005

Placement test / Plasseringsprøve

ENGLISH

  • For students who have some knowledge of Norwegian, there will be a placement test held on Tuesday, August 16th from 10-12. Information on where the placement test will be held will be posted later.
NORSK
  • For studenter som allerede har noe norskkunnskap, vil det holdes en plasseringsprøve for å vurdere hvilket trinn som passer best. Plasseringsprøven holdes tirsdag 16. august fra 10-12. Informasjon om hvor prøven holdes kommer senere.

13. mai 2005 14:16

Mandatory information meeting

All students should attend a mandatory information meeting. There will be one meeting for international students, one meeting for students without regular admission to the University (medical doctors, refugees, researchers at the University), and one meeting for students admitted to the pay courses.

  • International students: Mandatory information meeting on Thursday, August 18th at 1 p.m in Auditorium 1, Georg sverdrups house (University Library). After the information meeting, it will be possible to get help registering in the StudentWeb.
  • Students without regular admittance to the University: Mandatory information meeting on Wednesday, August 17th at 10 a.m. Further information on where will be posted later. After the information meeting, it will be possible to get help registering in the StudentWeb.
  • Pay course students: information about the meeting will be included in the letter of acceptance.

13. mai 2005 14:16

Obligatorisk informasjonsmøte

Alle studenter som skal delta på norskkurs må komme på et obligatorisk informasjonsmøte. Det er et møte for internasjonale studenter, et for studenter uten regulært opptak til Universietetet (leger, flyktninger, vitenskapelig ansatte ved Universitetet), og et for betalingskurs.

  • Internasjonale studenter: Obligatorisk informasjonsmøte torsdag 18. august kl. 13.00 i aud. 1, Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Studenter uten regulært opptak til Universitetet: obligatorisk informasjonsmøte onsdag 17. august kl. 10. Mer informasjon om sted vil komme. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Betalingskursstudenter vil få informasjon om møtet i opptaksbrevet.

13. mai 2005 14:16