Undervisning - tid og sted

Gruppeundervisning

Klasse 0120A

 • Tirsdag kl. 09:15 -10:00, Språklab 2 Henrik Wergelands hus ( i perioden 26. august til 9. desember)

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 7 Sophus Bugges hus ( i perioden 26. august til 2. desember)

 • Torsdag kl. 09:15 -10:00, Språklab 2 Henrik Wergelands hus ( i perioden 21. august til 11. desember)

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 2 Sophus Bugges hus ( i perioden 21. august til 11. desember)

Harald Olav Pharo

Klasse 0120B

 • Mandag kl. 10:15 -11:00, Språklab 1 Henrik Wergelands hus ( i perioden 25. august til 8. desember)

 • Mandag kl. 11:15 -13:00, Seminarrom 322 Henrik Wergelands hus ( i perioden 25. august til 8. desember)

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 3 Sophus Bugges hus ( i perioden 20. august til 10. desember)

 • Onsdag kl. 12:15 -13:00, Språklab 2 Henrik Wergelands hus ( i perioden 20. august til 10. desember)

Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili

Klasse 0120C

 • Tirsdag kl. 16:15 -17:00, Språklab 1 Henrik Wergelands hus ( i perioden 26. august til 9. desember)

 • Tirsdag kl. 17:15 -19:00, Seminarrom 013 Harriet Holters hus ( i perioden 26. august til 9. desember)

 • Torsdag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 013 Harriet Holters hus ( i perioden 21. august til 11. desember)

 • Torsdag kl. 18:15 -19:00, Språklab 1 Henrik Wergelands hus ( i perioden 21. august til 11. desember)

Roger Solberg

Forelesning

Grammatikk 0120

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus ( i perioden 26. august til 25. november)

Toril Kristin Sjo

Publisert 23. apr. 2008 09:36 - Sist endret 30. mars 2009 16:00