Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Kristin Aasmundsen  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag kl 13 - 14  Studiekonsulent
Published Apr. 2, 2009 2:50 PM - Last modified Nov. 16, 2009 4:27 PM