Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Merknad: Studentweb 6. januar. / The results from the exam will be published January 6th.

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. desember

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. desember

Obligatorisk frammøte 75%

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. desember

Skriftlig eksamen

Tid: 12. desember kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. desember

Muntlig eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 20. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 23:31