Pensum/læringskrav

Bøker:

  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald, 2014, Stein på stein: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (arbeidsbok). Oslo: Cappelen Damm

  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald, 2014, Stein på stein: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (tekstbok). Oslo: Cappelen Damm

Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Mac Donald, Kirsti 2009: Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Teoribok. Oslo: Cappelen Damm

  • Golden, Mac Donald & Ryen: Norsk som fremmedspråk. Grammatikk

Publisert 13. mai 2019 12:25 - Sist endret 13. mai 2019 12:25