Semesterside for NORINT0120 - Vår 2005

  • Please note that the deadline for registration for the Norwegian courses is the 7th of January. If you haven't registered before that, you should contact the Front Office of the Department of Linguistics on the 5th floor of Henrik Wergelands hus.

  • Please note that there is a mandatory information meeting on the 7th of January 10.00 in auditorium 1 Georg Sverdrups hus.

  • Please note that the classlists will be posted on the notice board on the 5th floor of Henrik Wergelands hus on the 13th of January. It will also be possible to see the results on StudentWeb the same day.

25. nov. 2004 01:00

  • OBS! Fristen for registrering til norskkurs er 7. januar. Hvis du ikke har registrert deg innen fristen, må du ta kontakt med ekspedisjonskontoret på Institutt for lingvistiske fag, 5. et. Henrik Wergelands hus.

  • OBS! Obligatorisk informasjonsmøte fredag 7. januar kl 10.00 i auditorium 1 Georg Sverdrups hus.

  • OBS! Klasselistene henges opp på tavlen utenfor ekspedisjonskontoret 13. januar. Resultatene vil også være synlige i StudentWeb fra den samme dagen.

25. nov. 2004 01:00