Pensum/læringskrav

Bøker:

  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald, 2014, Stein på stein: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (arbeidsbok)
  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald, 2014, Stein på stein: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (tekstbok)

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald, 2014, Stein på stein: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Mac Donald, Kirsti 2009: Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Teoribok. Oslo: Cappelen Damm
Publisert 12. nov. 2015 11:04 - Sist endret 12. nov. 2015 14:29