Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. august

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. august

Obligatorisk frammøte 75%

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. august

Skriftlig eksamen

Tid: 23. mai kl. 14:30 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. august

Muntlig eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. august

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 11:11