Beskjeder

Publisert 25. aug. 2010 15:27

Grammatikkundervisningen:

I morgen vil grammatikkundervisningen være i Sophus Bugges Hus, Auditorium 3. Dette gjelder også uke 42.

Reste av semesteret skal dere være i Auditorium 2, Sophus Bugges Hus.