Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Obligatorisk fremmøtekrav 75 %

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Skriftlig eksamen

Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Muntlig eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jun. 2020 19:16