Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Muntlig kvalifiseringsoppgave

Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Obligatorisk fremmøtekrav 75 %

Skriftlig eksamen

Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. nov. 2019 06:44