Beskjeder

Publisert 11. juni 2013 14:11

The results will be published in StudentWeb in week 25 (Friday June 21st at the latest).

Eksamensresultatene blir publisert i uke 25 (senest fredag 21. juni).