Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Utlevering av oppgaven: 30. november kl. 13:50

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 14:01

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk fremmøtekrav 75%

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 22:51