Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 20. mai kl. 10:00.

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 08:30