Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Om studiet: mål, arbeidsmåter, pensum. Verb: utfordringer i tempussystemet   
23.08.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. verb: fortid   
27.08.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. verb: framtid   
30.08.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. verb: aksjonsart. Verbet "få"   
03.09.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. verb: passiv   
06.09.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. passiv   
10.09.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Ordstilling.   Ordstilling i helsetning og leddsetning; lette ledd; informasjonsstruktur 
13.09.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. ordstilling   
17.09.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   det-setninger   
20.09.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Preposisjoner   
24.09.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. preposisjoner   
27.09.2004    Ingen undervisning.  Studieuke: løse eksamensoppgaver og forberede semesteroppgave. 
01.10.2004    forts. studieuke   
04.10.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Konjunksjoner, subjunksjoner og uttrykk med tilsvarende funksjon   
08.10.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. konjunksjoner, subjunksjoner og tilsv.   
11.10.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Adverb og adverbialer   
15.10.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. adverb og adverbialer   
18.10.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Substantiv og determinativer   
22.10.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. substantiv og determinativer   
25.10.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Ordlære og metaforer  Gruppearbeid om semesteroppgave 
01.11.2004    Ingen undervisning   Studieuke: ferdigstillelse av semesteroppgave 
05.11.2004    Ingen undervisning  forts. studieuke 
08.11.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Presentasjon av semesteroppgaver   
12.11.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Partisipper   
15.11.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts. partisipper   
19.11.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Løsing av eksamensoppgaver i grupper   
22.11.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Verb: modale uttrykk   
26.11.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   forts verb: partikkelverb   
29.11.2004Elisabeth Selj   Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW   Ordlære og metaforer   
03.12.2004Elisabeth Selj   Fredag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW  Tema etter ønske og behov   
06.12.2004Elisabeth Selj  Mandag kl. 10.15 -12, Sem.rom 420 HW  Tema etter ønske og behov   
Publisert 7. mars 2005 18:03