Pensum/læringskrav

Golden, Anne m. fl.: Norsk som fremmedspråk. Grammatikk, 1998. Universitetsforlaget.

Kompendium

Gundersen, Dag (1987): Ord i bruk, i: Vårt eget språk I, ISBN 82-03-170935 Oslo: Aschehoug. s.170-199

Jønsberg, Grete (2001): Hva er med deg? NOA nr. 23.

Michaelsen, Bjørg Adine (1993): Substantivet. Om bruk av artikler på norsk: En semantisk synsvinkel, NOA nr. 16.

Ryen, Else (1990): Få - en liten studie av et mangesidig hjelpeverb, NOA nr. 12.

Mac Donald, Kirsti (1990): Små ord med stor betydning, i: Golden, Anne m. fl.: Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget

Mac Donald, Kirst (1990): Verden ligger for føttene til Liv Ullmann - Om preposisjoner som alternativ til genitiv, i: Golden, Anne m. fl.: Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget

Faarlund, Jan Terje m.fl.: Norsk referansegrammatikk. 1997. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 3.4.1.4: 'Substantiv uten bestemmere' og kap. 6.2.2.1.1. 'Substantivfraser'

Idiomatiske uttrykk og metaforer

Arbeid med idiomatiske uttrykk ut fra varierte tekster.

Egenferdighet

Arbeid med studentenes egne tekster

Suppelerende lesning

Mac Donald, Kirsti: Spørsmål om grammatikk. Når norsk er andrespråk. 1997 Cappelen.

Hagen, Jon Erik: Norsk grammatikk for andrespråkslærere. 1998, Ad notam Gyldendal

Golden, Anne: Ordforråd, ordbruk og ordlæring, 1998 . Prisme, Ad notam Gyldendal .

Sandøy, Helge: Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk, 2000. LNU/Cappelen.

Tryti, Ivar: Språkets ville vekster. Aschehoug 1997

Publisert 24. apr. 2007 19:58 - Sist endret 17. aug. 2007 13:13