Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 15. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. januar

Kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. januar

Obligatorisk oppmøte 75 %

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. jul. 2020 20:44