Pensum/læringskrav

Grunnbok

  • Golden, Anne m. fl.(2014): Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Universitetsforlaget. Hele boka minus kap. 29 og 30 er pensum.

Tekster i kompendium

  • Gundersen, Dag(1987): «Ord i bruk», i: (red)Johnsen, Egil Børre: Vårt eget språk, Bind 1. I går og i dag. Oslo: Aschehoug, s.170-199.
  • Michaelsen, Bjørg Adine (1993): Substantivet. Om bruk av artikler på norsk: En semantisk synsvinkel, NOA norsk som andrespråk nr. 16.
  • Næss, Åshild (2011): Kap.7 Verb. I Global grammatikk. Språktypologi for språklærere.

Tilgjengelig på nett

  • Mac Donald, Kirsti (1990): Små ord med stor betydning, i: Golden, Anne m. fl.: Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget.
  • Mac Donald, Kirsti (1990): Verden ligger for føttene til Liv Ullmann - Om preposisjoner som alternativ til genitiv, i: Golden, Anne m. fl.: Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget.

Ved kjøp av kopisamlinger og blandingskompendier hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Kopiutsalget ligger i underetasjen hos Akademika på Blindern. Informasjon om åpningstider o.l. finnes på Kopiutsalgets side på internett (www.akademika.no).

 

Publisert 14. juni 2017 11:29 - Sist endret 14. juni 2017 11:29