Semesterside for NORINT1310 - Høst 2011

Vi minner om obligatorisk oppgave. Oppgavens ordlyd:

Velg enten Jon Fosses drama Nokon kjem til å komme eller Laila Stiens roman Vekselsang. Skriv en analyse av det verket du velger, basert på minst to aspekter som du mener er sentrale ved verket.

Oppgaven skal være på 4 - 6 sider. Formuler overskriften selv. Husk å oppgi kilder!

19. okt. 2011 18:16