Pensum/læringskrav

De hele verkene kan kjøpes i bokhandelen, evt. lånes på bibliotek. Korttekster (dikt, noveller, artikler merket med *) er samlet i et kompendium for NORINT1310, det kan kjøpes på Kopiutsalget i Akademika bokhandel.

Verk

Til sammen fire verk. Begge målformer skal være representert.

I

Dag Solstad: Gymnaslærer Pedersen, 1982, eller Ellevte roman, bok atten, 1992, eller 16.07.1941, 2002, eller Genanse og verdighet, 1994

Høsten 2014 leses Dag Solstad: Genanse og verdighet

II

Enten: Cecilie Løveid: Måkespisere, 1982 eller Vift, 1985 Eller: Jon Fosse: Nokon kjem til å komme, 1996 eller Dødsvariasjonar, 2001

Høsten 2014 leses Jon Fosse: Hav

III

To verk, ett verk av hver forfatter, valgt blant følgende forfattere. Flere tiår skal være representert.

Kjell Askildsen, Ingvar Ambjørnsen, Kyrre Andreassen, Torill Brekke, Lars Saabye Christensen, Nils Fredrik Dahl, Gro Dahle, Jon Fosse, Nikolaj Frobenius, Frode Grytten, Jostein Gaarder, Jonny Halberg, Bergljot Hobæk Haff, Edvard Hoem, Ragnar Hovland, Roy Jacobsen, Jan Kjærstad, Michael Konupek, Merethe Lindstrøm, Erlend Loe, Thure Erik Lund, Øystein Lønn, Trude Marstein, Tove Nilsen, Anne Oterholm, Mari Osmundsen, Per Petterson, Margaret Skjelbred, Thorvald Steen, Laila Stien, Jan Jacob Tønseth, Tor Ulven, Lars Amund Vaage, Hanne Ørstavik

Høsten 2014 leses Nikolaj Frobenius: Teori og praksis 2004 og Helga Flatland: Bli hvis du kan. Reis hvis du må. 2010

TEKSTER I KOMPENDIUM

Korte prosatekster: *

Sju noveller / korte prosatekster. Alle tre tiår skal være representert.

Obligatoriske: minst to av følgende forfattere: Kjell Askildsen, Gro Dahle, Frode Grytten, Merethe Lindstrøm, Øystein Lønn, Tor Ulven

Valgfrie: minst tre av følgende forfattere: Kjell Askildsen, Ingvar Ambjørnsen, Torill Brekke, Lars Saabye Christensen, Gro Dahle, Jon Fosse, Jonny Halberg, Tormod Haugland, Hans Herbjørnsrud, Lisbeth Hiide, Roy Jacobsen, Rønnaug Kleiva, Mari Osmundsen, Øyvind Rimbereid, Peter Serck, Laila Stien, Tor Ulven, Bjørg Vik

(Forslag til utvalg hos faglærer.)

Lyrikk: *

Til sammen 6 sider lyrikk. Alle tre tiår skal være representert. Diktene skal være fordelt på minst fire forskjellige lyrikere, hvorav minst tre av de følgende: Øyvind Berg, Bertrand Besigye, Britt Bildøen, Hanne Bramness, Pedro Carmona-Alvarez, Rune Christiansen, Gro Dahle, He Dong, Cathrine Grøndahl, Paal-Helge Haugen, Inger Elisabeth Hansen, Rolf Jacobsen, Rauni Magga Lukkari, Eldrid Lunden, Stein Mehren, Tor Ulven, Kjell Erik Vindtorn / Triztán Vindtorn, Tor Ulven, Jan Erik Vold, Bjørn Aamodt, Nils-Øyvind Haagensen

(Forslag til utvalg hos faglærer.)

Litteraturhistorier og andre referanseverk

Litteraturhistorie:

Som grunnbok brukes: Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie, Universitetsforlaget, 2. utgave 2012

Mer utførlig omtale av enkelte verk og forfatterskap: Rottem, Øystein: "Norges litteraturhistorie" bd. VIII = Vår egen tid 1980-1998, Cappelen forlag, 1999

Det henvises også til bibliografiene i:

Norsk litterær årbok (NLÅ), Det Norske Samlaget, fra og med 1981. (Bibliografiene fra NLÅ 1966 til 1990 er samlet i Leif Mæhle (red.): Bibliografi over norsk litteraturforskning 1965-1989, Det Norske Samlaget, Oslo 1993)

Litteraturkunnskap

Grunnbok: Andersen, Mose, Norheim (red.): Litterær analyse. En innføring, Pax forlag 2012.

Det henvises også til:

Dahl, Willy: Stil og struktur, Eide forlag, 1995

Kittang, Atle og Aarseth, Asbjørn: Lyriske strukturer, Universitetsforlaget, 1998

Svensen, Åsfrid: Tekstens mønstre, Universitetsforlaget, 1985 og senere

Vinje, Eiliv: Tekst og tolking, Ad Notam Gyldendal, 1993

Litteraturkritisk debatt *

Byrkjeland, Gro: ”Eit steg fram og to tilbake. Om norsk samtidslyrikk”, Bøygen nr. 1, 1999

Engelstad, Irene: "Familie, identitet og fortelling i 1990-tallsromaner", Samtiden, nr. 2, 2003

Netland, Anna Karolina & Steensnæs, Jorunn: "Heldigvis fins fiksjonen! - noen tendenser i norsk samtidslitteratur", Norsklæreren, nr.1, 2006

Melberg, Arne: "Innledning" i Selvskrevet. Om selvframstilling i litteraturen, 2007

Enkeltverk og tekster kan endres i samråd med faglærer.

Ved kjøp av kopisamlinger og blandingskompendier hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Kopiutsalget ligger i underetasjen hos Akademika på Blindern. Informasjon om åpningstider o.l. finnes på Kopiutsalgets side på internett (www.akademika.no).

 

Publisert 26. juni 2014 11:56 - Sist endret 25. aug. 2014 13:52