Pensum/læringskrav

-- Verk --

Til sammen seks verk. Begge målformer skal være representert. Ett av de valgte verkene kan erstattes av et utvalg kortere tekster.

I – obligatorisk forfatter

Henrik Ibsen: Ett av følgende verk: Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879), Gengangere (1881), En Folkefiende (1882), Vildanden (1884) eller Hedda Gabler (1890)

Våren 2010 vil det bli undervist i Et Dukkehjem

II – obligatorisk forfatter

Knut Hamsun: Ett av følgende verk: Sult (1890), Mysterier (1892), Pan (1894), Markens Grøde (1917) eller Landstrykere (1927)

Våren 2010 vil det bli undervist i Markens Grøde

III - Litteratur fra 1800-tallet

Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken (1857) Alexander Kielland: Garman & Worse (1880) eller Gift (1883) Arne Garborg: Bondestudentar (1883), Mannfolk (1886) eller Trætte Mænd (1891) Jonas Lie: Familjen paa Gilje (1883) Amalie Skram: Constance Ring (1885), Lucie (1888), Sjur Gabriel (1887) eller Forraadt (1892)

Våren 2010 vil det bli undervist i Bjørnstjerne Bjørnsons Synnøve Solbakken

IV - Litteratur fra 1900-tallet

Sigrid Undset: Jenny (1911) eller Kransen (1920) Olav Duun: Medmenneske (1929) eller Menneske og maktene (1938) Johan Falkberget: Den fjerde nattevakt (1923) Tarjei Vesaas: Kimen (1940), Fuglane (1957) eller Is-slottet (1963) Cora Sandel: Alberte og Jakob (1926) eller Kranes Konditori (1945) Sigurd Hoel: En dag i oktober (1931) eller Møte ved milepelen (1947) Aksel Sandemose: En flyktning krysser sitt spor (1933) eller Det svundne er en drøm (1946) Johan Borgen: Lillelord (1955) Gunnar Larsen: I sommer (1932) eller Week-end i evigheten (1934) Nordahl Grieg: Nederlaget (1937) Torborg Nedreaas: Av måneskinn gror det ingenting (1947) eller Musikk fra en blå brønn (1960) Jens Bjørneboe: Jonas (1955) eller Frihetens øyeblikk (1966) Dag Solstad: Irr! Grønt! (1969) eller Arild Asnes, 1970 (1971) Kjartan Fløgstad: Dalen Portland (1977) Liv Køltzow: Historien om Eli (1975) Paal-Helge Haugen: Anne (1968) Herbjørg Wassmo: Huset med den blinde glassveranda (1981) Edvard Hoem: Kjærleikens ferjereiser (1974)

Våren 2010 vil det bli undervist i Cora Sandels Kranes Konditori og Edvard Hoems Kjærleikens ferjereiser

NB! Et utvalg korte prosatekster, lyrikk og litteraturkritisk debatt vil foreligge i et kompendium.

-- Kortere tekster --

V - Korte prosatekster

Fire noveller/kortere prosatekster valgt blant følgende forfattere:

Kjell Askildsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Johan Borgen, Camilla Collett, Arne Garborg, Alexander Kielland, Hans E. Kinck, Jonas Lie, Kjartan Fløgstad, Øystein Lønn, Agnar Mykle, Torborg Nedreaas, Lars Saabye Christensen, Cora Sandel, Amalie Skram, Dag Solstad, Rolf Stenersen, Tarjei Vesaas, Bjørg Vik, Aasmund Olavsson Vinje, Einar Økland

VI – Lyrikk

Fem sider lyrikk valgt blant følgende forfattere:

Astrid Hjertenes Andersen, Olav Aukrust, Paal Brekke, Olaf Bull, Kolbein Falkeid, Arne Garborg, Claes Gill, Nordahl Grieg, Inger Hagerup, Olav H. Hauge, Paal-Helge Haugen, Gunvor Hofmo, Rolf Jacobsen, Georg Johannesen, Tor Jonsson, Vilhelm Krag, Alf Larsen, Eldrid Lunden, Stein Mehren, Rudolf Nilsen, Olav Nygaard, Sigbjørn Obstfelder, Gunnar Reiss-Andersen, Per Sivle, Harald Sverdrup, Marie Takvam, Halldis Moren Vesaas, Tarjei Vesaas, Jan Erik Vold, Aslaug Vaa, Aasmund O. Vinje, Herman Wildenvey, Einar Økland, Arnulf Øverland

-- Litteraturhistorie og andre referanseverk --

VII - Litteraturhistorie

Som grunnbok brukes:

Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget. Oslo 2001

Bibliografier i Leif Mæhle (red): Bibliografi over norsk litteraturforskning 1965-1989. Det Norske Samlaget, Oslo 1993 Online

VIII - Litteraturkunnskap

Som grunnbok brukes:

Hans H. Skei: Å lese litteratur: Lærebok i litterær analyse. Ad Notam Gyldendal 1992 og senere

Det henvises også til: Åsfrid Svensen: Tekstens mønstre. Universitetsforlaget 1985 og senere

Eiliv Vinje: Tekst og tolking. Ad Notam Gyldendal 1993 Willy Dahl: Stil og struktur. Universitetsforlaget 1965 og senere

IX - Litteraturkritisk debatt

Tekster som viser til den litteraturkritiske debatten i Norge i perioden 1850 - 1980:

Georg Brandes: Innledningsforelesningen til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur (1872) i utdrag fra Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling, red. Leif Longum og Sigurd Aa. Aarnes, LNU Cappelen 1996, s. 69-71

Kristian Elster d.y.: Om "nyrealismen" (Kirke og kultur 1918), her i utdrag fra Longum, Leif og Aarnes, Sigurd (red): Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. LNU Cappelen 1996, s. 135-137

Sigurd Hoel: Fra "kulturkamp og litteratur". (Foredrag i Studentersamfundet 1936), her i utdrag fra Longum, Leif og Aarnes, Sigurd (red): Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. LNU Cappelen 1996, side 189-192

Espen Haavardsholm: Fra "Formspråk og virkelighet" (Profil 1966), her i utdrag fra Longum, Leif og Aarnes, Sigurd (red): Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. LNU Cappelen 1996, side 276-278

Yngve Finslo m. fl: "Kampen om realismen" (Kontrast 3-4, 1977), her i utdrag fra Longum, Leif og Aarnes, Sigurd (red): Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. 1996, s. 267 - 270.

Enkeltverk og tekster kan endres i samråd med faglærer.

Publisert 26. nov. 2009 10:44 - Sist endret 10. des. 2009 14:23