Pensum/læringskrav

Pensumtekstene kan velges fra et stort antall forfattere og verk. Lærerne setter opp en liste over verk og tekster som blir gjennomgått, men studentene har anledning til, i samråd med faglærer, å bytte ut enkelte verk og tekster hvis de ønsker det. Disse vil imidlertid ikke bli gjennomgått på kurset.

 

Verk

Det skal leses seks hele verk (romaner og skuespill). Ett verk kan byttes ut med et utvalg kortere tekster. Begge målformer skal være representert.

I Obligatorisk forfatter: Henrik Ibsen

Våren 2015 vil det bli undervist i En folkefiende (1882)

II Obligatorisk forfatter: Knut Hamsun

Våren 2015 vil det bli undervist i Sult (1890)

III Litteratur fra 1800-tallet           

Våren 2015 vil det bli undervist i Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken (1857)

IV Litteratur fra 1900-tallet:

Våren 2015 vil det bli undervist i Cora Sandel: Kranes konditori (1945)og Tarjei Vesaas: Fuglane (1957)

Alle verkene er tilgjengelige i elektronisk versjon på Nasjonalbiblioteket, www.nb.no

 

V Kortere tekster

Et utvalg kortere prosatekster, lyrikk og litterær debatt vil foreligge i et kompendium.

Fire noveller / kortere prosatekster. Våren 2015 er i tillegg ett større verk byttet ut med noveller.

Våren 2015 vil det bli undervist i:

Alexander Kielland: «Balstemning». I Samlede noveller. Aschehoug 1997

Amalie Skram: «Karens jul». I Fortellinger. Pax 1993

Hans E. Kinck: «Hvidsymre i utslaatten». I Flaggermus-vinger. Eventyr vestfra. Gyldendal 1895. Også i Nerdrum: Norsk diktning i utvalg. Gyldendal 1981 og senere

Sigrid Undset: Kapittel I av Kristin Lavransdatter. Kransen. Aschehoug 1920 og senere

Torborg Nedreaas: «Bak skapet står øksen». I Bak skapet står øksen. Aschehoug 1945 og senere

Johan Borgen: «Kråkene». I Noveller i utvalg 1936–1961. Gyldendal 1961

Dag Solstad: "Språk" I Svingstol. Aschehoug 1967

Bjørg Vik: «Fisken i garnet». I Fortellinger om frihet. Cappelen 1975

Kjartan Fløgstad: «Riksvegen vestover». I Fangliner. Samlaget 1972

Alle tekstene er tilgjengelige i elektronisk versjon på Nasjonalbiblioteket, www.nb.no

Alle tekstene unntatt Undset: Kransen står også i kompendiet.

 

VI Lyrikk

Ca ti sider lyrikk. Våren 2015 vil det bli undervist i:

Vilhelm Krag:  ”Fandango”. I Samlede dikt 1 1993

Sigbjørn Obstfelder: ”Jeg ser”. I Buvik (red): Jeg fant, jeg fant! Lesebok 1 1988

Arnulf Øverland: ”Du må ikke sove”. I Den røde front 1937

Inger Hagerup:  ”Austvågøy. Mars 1941”. I Videre 1945

Rolf Jacobsen: ”Landskap med gravemaskiner”. I Hemmelig liv. Dikt 1954

Olav H. Hauge: ”Elvi burtanum fjorden”. I Seint rodnar skog i djuvet 1956

Jan Erik Vold: ”Trikkeskinnediktet”. I Mor Godhjertas glade versjon. Ja 1968

Alle diktene er tilgjengelige elektronisk på Nasjonalbiblioteket, www.nb.no

Tekstene står også i kompendiet.

 

VII Litteraturhistorie og andre referanseverk:

Som grunnbok brukes:

Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget, Oslo 2012

Bibliografier også i:

Leif Mæhle (red.): Bibliografi over norsk litteraturforskning 1965-1989. Det Norske Samlaget, Oslo 1993 Online

Beyer (red.): Norges litteraturhistorie. Cappelen 1975

Rottem (red.): Norges litteraturhistorie. Cappelen 1996

 

VIII Litteraturkunnskap

Som grunnbok brukes:

P.T. Andersen, G. Mose, T. Nordheim (red) Litterær analyse. En innføring, Pax Forlag A/S,Oslo 2012

Det henvises også til:

Åsfrid Svensen: Tekstens mønstre. Universitetsforlaget 1985 og senere

Eiliv Vinje: Tekst og tolking. Ad Notam Gyldendal 1993

Willy Dahl: Stil og struktur. Universitetsforlaget 1965 og senere

 

IX Litteraturkritisk debatt

Tekster som viser til den litteraturkritiske debatten i Norge 1850 – 1980.

Georg Brandes: Innledningsforelesningen til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur (1872)

Kristian Elster d.y.: «Om «nyrealismen»». (Kirke og Kultur 1918)

Sigurd Hoel: Fra «Kulturkamp og litteratur». (Foredrag i Studentersamfundet 1936)

Espen Haavardsholm: Fra «Formspråk og virkelighet» (Profil 1966)

Yngve Finslo & al.: Fra «Kampen om realismen». (Kontrast nr. 3 – 4 1977)

Alle tekstene er utdrag hentet fra Leif Longum og Sigurd Aa. Aarnes: Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. LNU Cappelen 1996.

Boka finnes tilgjengelig elektronisk på Nasjonalbiblioteket.

Tekstene står også i kompendiet.

 

 

 

 

Publisert 12. jan. 2015 13:03 - Sist endret 12. jan. 2015 23:17